Archive For 27.02.2019

Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул „Музеите като образователна среда”

By |

Национална програма на МОН  „Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул „Музеите  като образователна среда”

Мартенска работилница:

            Програмата, по която организирахме дейности в модул „Музеите като образователна среда“ включва и поредица от занятия на принципа на дидактически игри и исторически разходки, свързани с изучаване историята на образованието в България и по-конкретно в Пазарджишка и Пловдивска област. Участниците имат възможност да докоснат реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да участват в ролеви игри.

            На 27.02.2019 г. беше осъществена практическа част по програмата, включваща занимания в работилница за изработване на мартенички в Етнографски музей – гр. Пазарджик по иновативна технология – мартенички от тесто, провокира творческото мислене. Децата заедно със специалисти-етнографи, които демонстрираха тази технология, преживяха емоцията на създаването на нещо креативно, българско и традиционно в мартенската работилница.

Read more »

Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул „Музеите като образователна среда”

By |

Национална програма на МОН  „Осигуряване на съвременна образователна среда”- модул „Музеите  като образователна среда”

Историческа разходка във Възраждането:

            На 20.02.2019 г. заедно с уредника на къщата-музей направихме разходка в историята. От родното място на Величков, в чийто дом се е събирал революционният комитет на Пазарджик и бурно е кипяла подготовката на Априлското въстание през 1876 година, през Хадживелевата къща – изключително красиво архитектурно творение от Възраждането със златни стенописи, двора на катедралната църква „Света Богородица“, където има паметна плоча на десетките бесила, построени при потушаване на Априлското въстание и крайната точка – мястото на първото класно училище в град Пазарджик. Изнесената лекция от уредника на музея беше естествено продължение на темата за  „Европейското просветно влияние върху учебното дело в България”- Просветен и духовен живот на българите през XVIII – началото на XIX век. П. Берон, В. Априлов, Н. Рилски – носители на идеите на новото време.  Създаване на български светски училища. Общата идея в тези уроци е, че просвещението и образованието ще изравнят българите с другите европейски държави – водеща в живота и делото на Константин Величков.

Read more »