МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ В НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. ПАЗАРДЖИК

              На 05.03.2019 година  НУ „Отец Паисий“- град Пазарджик отвари врати, за да посрещне свои партньори от Италия, Словения, Румъния и Норвегия във връзка с дейности по проект „Релационни и емоционални компетентности в училище“ по програма „Еразъм +“. Гостите бяха очаровани от европейската визия на образованието в едно от най-желаните училища в града – НУ „Отец Паисий“.

             Същия ден учители от НУ „Отец Паисий“ се включиха в Областна конференция с международно участие, организирана от Регионално управление на образованието – Пазарджик. На конференцията бяха обсъдени различни теми, свързани с емоциите на ученици, учители и родители и нови възможности за създаване на релационни връзки между тях, за по-благоприятна и позитивна учебна среда за всички участници в нея.

            „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

            Целта на програма „Еразъм+“ е да предостави възможност на учащите и служителите да придобият умения и да постигнат лично, социално-образователно и професионално развитие чрез учебна дейност, обучение, професионален опит или доброволческа дейност в чужбина. Програмата също така е насочена към подобряване на качеството и насърчаване на иновациите, високите постижения и интернационализацията в образователните организации.