Бинарен урок на тема „Движението за национално освобождение“

На 21. 03. 2019г. в училището се проведе бинарен урок на тема „Движението за национално освобождение“ с учениците от 4 „в“ и „г“ клас и техните класни ръководители Марияна Вишева и Цветанка Годжилова. Урокът се реализира във връзка със спечелен от училището проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Музеите като образователна среда“. Гости бяха директорът и заместник директорът на училището, учители и родители.

Целта на урока бе разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за революционерите и тяхната дейност за национално освобождение.

Учениците работиха сплотено и екипно, като всяка група  изработи табло и представи информация за  борците за свобода. С радост и нескрито вълнение деца рецитираха стихове на Ботев, изпяха песента „Радецки“ и чуха народната клетва, създадена от Левски. Игрите и мисловните карти формираха у децата базисни знания и ценности като: родолюбие, национална гордост и  любов към историята на България.

Урокът завърши с безсмъртната мисъл на Ботев: „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира“. Учителите изненадаха учениците с грамоти за отличното представяне в урока.