Archive For 30.05.2019

Клас на месец май 2019 г.

By |

Клас на месец май 2019 г.

Клас на месец май 2019 г.  печели  IV А клас от НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик

с класен ръководител Гергана Комсийска

 

            Почетния приз „Клас на месец май“ 2019 година получи  IV А клас от НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик с класен ръководител Гергана Комсийска.

            С тяхната толерантност, отзивчивост, сплотеност, децата спечелиха Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в град Пазарджик – организатори на конкурса.

            Лично кметът Тодор Попов ги поздрави още на входа пред Община Пазарджик в деня на връчването на почетния плакет и грамота.

            Тази учебна година класът  участва в много инициативи: конкурс за детска рисунка, свързан със Световния ден на водата, интерактивен урок съвместно с издателство „Фют“, където за един учебен час учениците  прочитат и откриват цели 30 книги, еко-урок на тема „Боклукът в цифри“ под логото на конкурса „Рециклиращо предизвикателство“ на Екопак България, историческа разходка във връзка с отбелязване на Априлското въстание и Националната програма „Музеите кат

о образователна среда“.

            По повод Световния ден на книгата учениците от IV А клас в НУ „Отец Паисий” участват в организирания от Регионална Библиотека „Никола Фурнаджиев” флашмоб за насърчаване и повишаване на грамотността, на образователните потребности и засилване на интереса към книгата.

            На 16 април 2019 година, денят, в който отбелязваме 140 години от Търновската конституция IV А участват в специален урок, организиран със съдействието на Окръжен съд Пазарджик. Присъстват на истинско публично съдебно дело, в което стават свидетели на прилагането на законите на Република България.

            Учениците от IVА клас от НУ „Отец Паисий“ се обединяват, за да подарят усмивка, приятелска ръка и музика на свои връстници от Центъра за настаняване от семеен тип в град Пазарджик. С вълнение пристъпват в Центъра в квартал „Устрем“, за да подарят закупените от тях музикални инструменти – ксилофони, маракаси и йоника за деца с увреждания – различни, но и еднакви– с детска радост, изненада и щастие в очите, все неща, които има във душата на всяко дете, което познае доброто.

Дано доброто бъде заразно! И не само по Коледа и Великден, а всеки ден, всеки миг, когато се питаме как да постъпим– дали да изберем да сме щастливи, когато даваме или не. Защото в това се крие смисълът на нашето съществуване. И на това да даваш трябва да учим децата си!

 

 

Read more »

Публична изява на група за занимания по интереси „Компютърът- прозорец към света“

By |

Read more »

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

By |

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

          От 13.05.2019 г. до 17.05.2019 г. по определен график от МВР Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ с учениците от 3а и 3б клас при НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик с класни ръководители Виолета Чолакова и Дарина Димова се проведоха петдневни обучения за действия при наводнения и последващи кризи.

          Обучението по теория се проведе в две обучителни зали в Грандхотел Хебър в гр. Пазарджик. Учениците получиха учебни материали.  С педагогически такт и търпение лекторите – пожарникари от градовете Смолян и Кърджали представиха с помощта на презентация следните теми: „Общи сведения за природните явления. Превръщане на природните явления в бедствия“, „Водата на планетата, свойства, жизненоважност на циркулацията в природата и предназначение“ ,  „Наводнение. Общи сведения“.

          След получените теоретични знания всеки ученик представи наводнението през собствените си очи чрез рисунка и аргументиране на нарисуваното.

          Практическата подготовка започна с играта „Да спасим Натали“. Чрез умелото използване от лекторите на игровия подход, децата се унесаха в играта и се надпреварваха да отговарят на въпроси, свързани с усвоените теоретични компетентности.

          Обучението продължи с прочит на книжката „Наводненията. Как да живеем с природата“. Унесени в драматичната история на горските обитатели мечокът Мецун, орелът Орли и костенурката Костана, учениците се запознаха с последващите спасителни дейности след наводнение и петте основни правила за оцеляване при бедствени ситуации. Получиха научна информация за климата, слънцето, водата, облаците, кръговрата на водата в природата, предупредителните знаци за започваща буря, мълниите и гръмотевиците и  показаха усвоените компетентности във викторина по оцеляване.

          Естествено най-забавни бяха игрите, при които децата подредиха авариен пакет, обличаха спасителни жилетки, хвърляха спасителен пояс, изработиха макети на къщички.

          В проведеното практическо обучение в двора на РДПБЗН МВР – гр. Пазарджик учениците подредиха изработените къщички в импровизирани жилищни квартали в близост до вода, при което беше симулирано наводнение. Последвалите състезания включваха изграждане на дига, катерене по стълба, състезателни игри за ловкост и бързина. Всички участници засадиха цветя и оформиха цветни алеи.

          Последвалият поход през последния ден на обучението също беше изпълнен с емоции и игри на открито.

          Всеки участник изрази отношението си от проведеното обучение с попълване на анкетна карта и направи предложения за по-натанъшното провеждане на проекта. Лекторите обобщиха работата на учениците и дадоха висока оценка на дейността им.

 

Автор: Виолета Чолакова

Read more »

Урок по родолюбие в НУ „Отец Паисий“

By |

Read more »