Archive For 16.01.2020

Споделен опит в час за занимания по интереси на група „Компютърът- прозорец към света“

By |

Споделен опит в час за занимания по интереси на група „Компютърът- прозорец към света“

Read more »

Споделен опит в час по Занимания по интереси

By |

Споделен опит в час по Занимания по интереси

„Коледни празници и ритуали“

На 19 декември 2019 г. в  НУ „Отец Паисий“ , в ГЦОУД II в, г клас, с ръководител г-жа Мария Влахова се проведе споделен опит в час „Занимания по интереси“.

Учениците представиха презентация на тема „Коледни празници и ритуали“ , изработиха картички, елхи и макет на Рождество Христово.

Гости на урока бяха директорът  г-жа Танчева и учители от училището.

Учениците отправиха послания за светли и мирни празници!

Read more »

Иновативна паралелка „Доброволци“ – инициатива „Подари радост“

By |

Иновативна паралелка „Доброволци“ – инициатива „Подари радост“

Учениците от 2. А клас – иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик се включиха в инициативата „Подари радост“, осъществена съвместно с педагогическия съветник в училището –  г-жа Мая Коева и ресурсния учител – г-жа Ваня Търкаланова.

Доброволците от 2. А клас, след обсъждане на инициативата с педагогическия съветник и ресурсния учител в училището, осъществиха идеята си по случай Коледа да подарят радост на децата и учениците със специални образователни потребности, като споделят с тях свои любими образователни игри и книжки,   които да подпомогнат емоционално протичането на заниманията на тези деца с педагогическите специалисти и учениците доброволци.

Игрите и книжките, които дариха, бяха не само полезни, те бяха заредени с техните положителни преживявания, спомени и любознателност и като такива бяха подарени на децата от училището. Придобиването на опит в реализиране на дарителството сред учениците, както и развитието на тяхната емпатия, беше добавената стойност за доброволците от инициативата „Подари радост“.

Read more »

Иновативна паралелка Доброволци 2а клас – Отбелязване на Международен ден на Доброволчеството 05.12.2019 г.

By |

Иновативна паралелка Доброволци 2а клас – Отбелязване на Международен ден на Доброволчеството 05.12.2019 г.

Учениците от 2. А клас – иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик изработиха свое лого по случай 5 декември – Международният ден на доброволчеството. Те научиха, че за първи път той е отбелязан по инициатива на ООН през 1985 г., когато световната организация приканва всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Седмицата, предшестваща този ден, бе посветена на обмисляне и създаване  от учениците на проекти за лого на

иновативните паралелки. В извънкласни занимания преди часовете те обсъждаха художествените символи, с които свързват доброволчеството. Изработиха проекти, в които изобразиха протегнати за подкрепа детски ръце, сърца, изпълнени с обич, подаръци, отправени към някой в нужда, прегръдки между приятели.

Техните идеи намериха реализация в логото на иновативните паралелки „Доброволци“ – протегнати с обич ръце, а на 5 декември – Международният ден на доброволчеството, бе направена изложба в училище с проектите и логото.

Read more »

Иновативна паралелка „Доброволци“ – участие в ХI конкурс „Направи добро за Коледа“, организиран от ОДК – Пазарджик и Община Пазарджик

By |

Иновативна паралелка „Доброволци“ – участие в ХI конкурс „Направи добро за Коледа“, организиран от ОДК – Пазарджик и Община Пазарджик

Учениците от 2. А клас – иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик участваха в извънучилищна дейност- ХI конкурс „Направи добро за Коледа“ 16-21.12.2019 г., организиран от

ОДК – Пазарджик и Община Пазарджик.

Малките доброволци дариха своя труд и време и с избрани от тях материали изработиха в извънкласно време сурвачки, картички и рисунки, свързани с коледните празници и традиции, като по този начин се включиха в благородната инициатива на Община Пазарджик и ОДК – Пазарджик.

Признателност към изработеното от тях бяха двата златни, четирите бронзови медала и грамотите от Кмета на Община Пазарджик – г-н Тодор Попов и Директора на ОДК – г-жа Емилия Спасова.

Read more »