Иновативна паралелка Доброволци 2а клас – Отбелязване на Международен ден на Доброволчеството 05.12.2019 г.

Иновативна паралелка Доброволци 2а клас – Отбелязване на Международен ден на Доброволчеството 05.12.2019 г.

Учениците от 2. А клас – иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик изработиха свое лого по случай 5 декември – Международният ден на доброволчеството. Те научиха, че за първи път той е отбелязан по инициатива на ООН през 1985 г., когато световната организация приканва всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Седмицата, предшестваща този ден, бе посветена на обмисляне и създаване  от учениците на проекти за лого на

иновативните паралелки. В извънкласни занимания преди часовете те обсъждаха художествените символи, с които свързват доброволчеството. Изработиха проекти, в които изобразиха протегнати за подкрепа детски ръце, сърца, изпълнени с обич, подаръци, отправени към някой в нужда, прегръдки между приятели.

Техните идеи намериха реализация в логото на иновативните паралелки „Доброволци“ – протегнати с обич ръце, а на 5 декември – Международният ден на доброволчеството, бе направена изложба в училище с проектите и логото.