Иновативна паралелка „Доброволци“ – инициатива „Подари радост“

Иновативна паралелка „Доброволци“ – инициатива „Подари радост“

Учениците от 2. А клас – иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик се включиха в инициативата „Подари радост“, осъществена съвместно с педагогическия съветник в училището –  г-жа Мая Коева и ресурсния учител – г-жа Ваня Търкаланова.

Доброволците от 2. А клас, след обсъждане на инициативата с педагогическия съветник и ресурсния учител в училището, осъществиха идеята си по случай Коледа да подарят радост на децата и учениците със специални образователни потребности, като споделят с тях свои любими образователни игри и книжки,   които да подпомогнат емоционално протичането на заниманията на тези деца с педагогическите специалисти и учениците доброволци.

Игрите и книжките, които дариха, бяха не само полезни, те бяха заредени с техните положителни преживявания, спомени и любознателност и като такива бяха подарени на децата от училището. Придобиването на опит в реализиране на дарителството сред учениците, както и развитието на тяхната емпатия, беше добавената стойност за доброволците от инициативата „Подари радост“.