Споделен опит в час за занимания по интереси на група „Компютърът- прозорец към света“

Споделен опит в час за занимания по интереси на група „Компютърът- прозорец към света“