Учениците от трети клас се включват в XVI Маратон на четенето

Учениците от трети клас се включват в XVI Маратон на четенето

Учениците от трети клас се включват в XVI Маратон на четенето

В изпълнение на дейности по НП „Осигуряване на съвреме

нна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“ 2020/2021 г., учениците от трети клас се включват в XVI Маратон на четенето от 2 до 23 април по инициатива на Детски отдел на РБ „Н. Фурнаджиев“ – Забавна снимка с любима книга и Онлайн четене на откъс от приказка.