Ученици от НУ „Отец Паисий“ победители в конкурс за снимка

Ученици от НУ „Отец Паисий“ победители в конкурс за снимка

СНИМКА НА МКБППМН

Конкурсът за снимка по повод Деня на щастието – 20 март е организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/  към Община Пазарджик в рамките на инициативата „Търсим винаги доброто”. Стремежът на екипа на комисията е да даде на децата възможност за изява, за фокусиране върху положителната страна на живота в напрегнатото всекидневие.

Децата отново се обучаваха онлайн, откъснати от училището и съучениците, приятелите и забавните игри, от всичко, което обичат да правят навън в реалния живот. Те имат нужда от възможности да вложат енергията си в нещо градивно и зареждащо с положителни преживявания.

Онлайн конкурсът за снимка по повод Деня на щастието е възможност за децата от цяла България, да покажат през обектива как виждат щастието, какво ги прави щастливи.

Идеята на конкурса е с доброта, въображение и творчество да направим света едно по-красиво място и да търсим винаги доброто!

            Победителите в конкурса са ученици от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик:

            Даная Анчева – IIа клас, Марин Кашев –  Iб клас и Паулина Димитрова – IIIв клас.

Кметът Тодор Попов награди победителите с грамота и ваучер за подарък от книжарница. Пожела им още много победи!

            Дано доброто, което виждат децата в този свят стане видимо и за всички ни!