Пролетни празници и обичаи – споделена практика в Група за целодневна организация на учебния ден 4 клас

Пролетни празници и обичаи – споделена практика  в Група за целодневна организация на учебния ден 4 клас

На 29.04.2021 г. група за целодневна организация на учебния ден 4 клас представи открит урок посветен на пролетните празници и обичаи. В урокът участие взе и педагогическият съветник в училището госпожа Мая Коева, като наш приятел и помощник, за което сърдечно и благодарим!

В урокът четвъртокласниците показаха отлични познания относно пролетните празници, традиции и обичаи, бит и култура на живущите в Горно-тракийска низина. Те умело и с голям афинитет към обичаите наследени от предците си представиха Лазарките и техните лазарски песни, потопиха ни в магията на най- цветния и пъстър празник Цветница. С автентични народни носии, нашите четвъртокласнички Лазарки отправиха благопожелания за здраве и късмет към гостите на урока. Потопиха ни в уханието на пролет, върбови клонки и един цветен и пъстър Великден. Представиха своя Гергьовден с гергьовското агне и празника на българската армия.

Четвъртокласници не само умело ни потапяха с разказите си за традициите, но показаха и отлични познания за официалните и битови празници. Като един прекрасен завършек нашият приятел и помощник в урока госпожа Мая Коева ни отправи на пътешествие в магията на приятелството и неговото значение, не само в ежедневието ни, но и в нашите празници. Като  емоционален пътеводител към предстоящите пролетни празници Стоян Христосков с прекрасно гайдарско изпълнение, изпълни  не само залата, но и нашите сърца с прекрасни емоции.

Ана Стоилова

Старши учител ГЦОУД 4 клас