Културните институции като образователна среда 2020/2021 трети клас

          Модулът разглежда приложението на форми на активното учене, при които традиционната атмосфера в учебната стая се заменя с грижливо поднесени учебни дейности извън класната стая и училището, като изнесена форма на обучение, а именно в етнографски, исторически, природонаучни музеи. Основни форми на този вид учене е ученето чрез преживяване, проблемно-ориентираното обучение и ученето чрез проучване. То осигурява развитие на иновативно и творческо мислене, което е основа за развитие креативността на детето и успешното формиране на образователни компетентности. Основното преимущество на музея – гарантиран успех за даден урок, а именно залагайки на „онагледяването” на уроците по човекът и обществото, човекът и природата от максимално близката и естествена на тях среда, т.е. от музея като хранилище на веществени ценности.

         Учениците проведоха уроци в Регионален природонаучен музей – Пловдив и Регионален етнографски музей – Пловдив по образователна програма, която включва 2 на брой занимания – част от учебната програма по „Човекът и природата“ за 3 клас, одобрена от МОН – заложени са теми, които са свързани с живата и неживата природа. Включват се и 2 теми, които са част от учебната програма по „Човекът и обществото“ за 3 клас, одобрена от МОН, свързани с Българско Възраждане и културните забележителности на България. Получиха книжки и исторически и природонаучни колекции.

         В Регионалния етнографски музей, помещаващ се в Куюмджиевата къща – паметник на културата от национално значение, Светлана Василева, музеен педагог, Росица Иванова и Виолета Николова, музейни уредници, съвместно с класните ръководители Диана Тилева, Галина Дудова, Елена Бишурова и Саша Ангелова и учениците от 3.А, 3.Б, 3.В и 3.Г клас представиха традиционната култура на Тракия, Родопите и Средногорието от периода на Възраждането, традиционни занаяти, народни костюми.

Урокът „Културните забележителности на България“ учениците проведоха сред забележителностите на Архитектурният резерват Старинен Пловдив, усещайки атмосферата на града по времето на Възраждането, където богатите пловдивски търговци показват благосъстоянието си чрез строежа на красиви, богато орнаментирани къщи. А от Римската империя, учениците се впечатлиха от Античния театър, павираните улици, крепостни стени.

В Регионалния природонаучен музей присъстваха на интерактивен урок “От Земята към Вселената“ в Планетариума, запознаващ ги с неживата природа. Изживяха едно вдъхновяващо виртуално пътешествие до далечните кътчета на Вселената, а по пътя от Земята до Космоса научиха интересни факти за историята на астрономията, за изобретяването на телескопа, изследваха Слънчевата система и яростните изригвания на Слънцето.

Урокът за живата природа се състоя при експозициите в залите Бозайници, Птици, Насекоми, Земноводни, Морски аквариум. Учениците демонстрираха знанията си за някои редки за България видове.