3.А- Клас на месеца юни 2021 г.

3.А- Клас на месеца юни 2021 г.

Учениците от 3.А клас, иновативна паралелка „Доброволци“, от НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик с класен ръководител г-жа Диана Тилева са победители за месец юни 2021 г. в конкурса „Клас на месеца“ под мотото „Бъди отговорен – бъди в час“, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик

 Наградата – плакет „Клас на месеца” и грамота от Кмета на Община Пазарджик, г-н Тодор Попов, им беше връчена от г-жа Бисерка Трайкова, секретар на МКБППМН, на 14 юни в НУ „Отец Паисий“ – гр. Пазарджик.

Учениците инициираха доброволческа мисия, дарявайки радост на децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Пазарджик, подкрепиха благородни каузи, като организираха Великденски благотворителен базар като партньори на Фондация „Движение на българските майки“, Пазарджик, включиха се в мисията на платформата за доброволчество – TimeHeroes  „Направи мартенички за най-малките герои“ на Фондация „Нашите недоносени деца“, мултиплицираха добротворчеството в училище с инициативи като „Моето зелено училище“, кът „Мисли добро“, „Наръчник на доброволеца“.

Те бяха наградени с купа и грамота за призово място в Осми национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2021 година, Търговище, в раздел видеоклип и отличени с грамоти на Национален конкурс с международно участие  „На мира в света“, Бургас, в раздел изобразително изкуство.

Сплотени, добронамерени, щедри, благородни и толерантни – това са носителите на наградата „Клас на месеца“ – учениците от 3. А клас, чието мото е: „Ние сме доброволци, нека доброто започне от нас!“.

 

Диана Тилева

класен ръководител на 3. А клас