Archive For 13.10.2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ПО ПРОЕКТ МОЕТО СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ

By |

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ

ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ „МОЕТО СЪВРЕМЕННО УЧИЛИЩЕ“,

ДОГОВОР №: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030745 ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“,

СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“:

 

 

В периода 11 – 13 октомври 2021 г. в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик беше  извършена процедура за подбор на кандидати за участие в мобилност по проект „Моето съвременно училище“, договор №: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030745, по Програма “Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Сектор „Училищно образование“.

След проведената процедура за подбор са избрани следните четирима педагогически специалисти за участие в мобилност:

  1. Динка Йорданова Танчева – директор
  2. Гроздена Михайлова Чалъкова – ЗДУД
  3. Мая Иванова Коева – педагогически съветник
  4. Бранимира Троянова – старши учител I-IV клас

Резерви:

  1. Дарина Божидарова Божкова-Димова – старши учител I-IV клас
  2. Иванка Ангелова Величкова – старши учител I-IV клас

 

Период на мобилността: 06.10.2021 г. – 10.06.2021 г.

Място на провеждане на мобилността: Рим, Италия

Курсов организатор: ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO, ИТАЛИЯ

Тема на курса: Интерактивни ИКТ базирани, уеб и цифрови инструменти за ефективно смесено, обърнато и съвместно обучение.

 

 

 

гр. Пазарджик

13.09.2021 г.

Read more »