НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. ПАЗАРДЖИК ОТКРИ ПЛОЩАДКА ПО БДП ПО НП НА МОН – „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗОПАСНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“ – 2021 ГОД.

НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. ПАЗАРДЖИК ОТКРИ ПЛОЩАДКА ПО БДП ПО НП НА МОН – „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, МОДУЛ „ПЛОЩАДКИ ЗА БЕЗОПАСНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“ – 2021 ГОД.

На 04.11.2021 година учениците от IIIА клас с класен ръководител Гергана Комсийска от НУ „Отец Паисий“ заедно с учениците от III В клас с класен ръководител Марияна Вишева проведоха в Час на класа интерактивен урок за обучение по БДП на тема ,,Пешеходните знаци и безопасното движение по пътя“. С него официално беше открита площадката по безопасност на движението в двора на училището.

Тя е направена по спечелен проект по НП на МОН – „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за безопасно обучение по пътищата“ – 2021 год.

На нея в безопасна среда всички ученици ще изучават правилата за движение по пътищата и основните пътни знаци.

Официален гост на урока беше младши експерт Станко Бараков – командир на отделение, група Охрана на обществения ред при РУ на МВР – град Пазарджик.

Той запозна учениците със света на пътните знаци и им разказа интересната история за възникването на пешеходните пътеки.

В урока учениците показаха как се движат и пресичат безопасно с тротинетки и велосипед, а също и като пешеходци.

 

Особено интересни бяха въпросите във викторината, организирана от двата класа.

За дейностите и ефективното обучение на всички ученици от училището са включени табла за обучение, пъзели, модели на светофари и пътни знаци, сигнално-предпазни жилетки, симулационни очила и програмируем учебен робот.  За учениците е закупен велосипед, предпазна каска и конуси, с които ще се провеждат заниманията по БДП.