4.В КЛАС ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Учениците от 4.В клас отбелязаха деня на толерантността като раздадоха детелини с послания. По този начин те призоваха всички: „Да сме по-добри и състрадателни! Да се поставим в обувките на другия!“.

 

Елена Бишурова

класен ръководител на 4.В клас