Участие на ученици от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик в eTwinning проект „Kaip aš laukiu Kalėdų / „Докато чакам с нетърпение Коледа“

Участие на ученици от НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик в eTwinning проект  „Kaip aš laukiu Kalėdų / „Докато чакам с нетърпение Коледа“

На 22.12.2021 г., в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик се проведе интердисциплинарен урок на тема: „Докато чакам с нетърпение Коледа“.

Учениците Ангел Атанасов – 1.Б клас, Анабела Горанова – 1.Б клас, Симеон Стоянов – 2.А клас, Дария Кирилова – 2.А клас, Никол Панушева – 2.Б клас, Мирела Танкова – 2.Б клас, Дани Данчева – 2.В клас, Георги Хаджийски – 3.А клас, Касиана Иванова – 3.Б клас, Кристян Гаврилов – 3.В клас, Даниел Велков – 4.Б клас, под ръководството на г-жа Иванка Търкаланова – ресурсен учител, г-жа Мая Коева – педагогически съветник, г-жа Гроздена Чалъкова – заместник-директор и с подкрепата на г-жа Динка Танчева, директор на  училището, реализираха, съвместно с 81 учебни институции от Литва и Грузия, еTwinning проект „Докато чакам с нетърпение Коледа/ Грузия „Kaip aš laukiu Kalėdų“.                             В

Проектът е насочен към учители, обучаващи деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Предвид причините и последствията от изменението на климата, проектът насърчава намаляването на прекомерното консуматорство при подготовката за Коледа и има за цел да разшири знанията за опазването на природата. Учениците, съвместно с учителите, реализираха STEAM дейности, използвайки рециклирани и природни суровини. Фокусът на дейностите по проекта беше насочен върху познанието, творческото мислене, използване на разнообразни форми и методи за учене. Учителите и учениците обогатиха уменията си чрез използване на нови технологии.

Линк към падлет, отразяващ цялостната дейност на учениците и учителите по проекта: https://padlet.com/grozdena/tch053tu8m2ju7zz